Jeżeli poniższa wiadomość nie wyświetla się poprawnie, można zobaczyć ją na stronie internetowej.
 
 
Firma Kolejowa
Odpowiedzialna Społecznie
 
Celem nadrzędnym konkursu jest popularyzacja idei społecznie odpowiedzialnego biznesu (SOB) w środowisku kolejowym i współpracujących z nim instytucjami kolejowymi.

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego i ASTE Sp. z o.o.


Regulamin i dokumenty zgłoszeniowe
 
Społeczna odpowiedzialność biznesu
 
Podejmując działania dbajmy o środowisko naturalne, społeczeństwo i rozwój pracowników.
 
Zobacz więcej
 
 
Laureaci poprzednich edycji
 
Poprzednie edycje pokazały, że dobre praktyki już wpisały się w strategię działania firm kolejowych.
 
Zobacz laureatów
 
 
 
 
Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas drogą elektroniczną informacji o ofercie, prosimy o kliknięcie w link.
 
ASTE Sp. z o.o., Kowale, ul. Magnacka 25, 80-180 Gdańsk, tel. 58 340 69 00, e-mail: aste@aste.pl, www.aste.pl NIP: 583-25-52-936 REGON: 191605350 KRS: 0000101007