Laureaci 2021


W dniu 8 września 2021 na posiedzeniu w Gdańsku oraz zdalnie jury w składzie:

- pani Dorota Daszkowska-Kosewska, MTG SA, Targi TRAKO
- pani Karolina Hendler-Michalak, SIRTS
- pan Tomasz Smorgowicz, Fundacja Helisa oraz Studio 102
- pan Piotr Faryna, Railway Business Forum
- pan Andrzej Stelmasiewicz, ASTE Sp. z o.o.

zdecydowało o przyznaniu trzech równorzędnych nagród firmom (w kolejności alfabetycznej):

- Dellner Sp. z o.o.
- Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.
- Newag SA

oraz wyróżnień firmom:

- Koleje Mazowieckie Sp. z o.o.
- Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów RAWAG Sp. z o.o.
- Zakład Budownictwa Kolejowego Radom Paweł Czupryn.


Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Nagrody zostaną wręczone podczas Gali TRAKO, a wyróżnienia i dyplomy na stoisku ASTE na Targach TRAKO w Gdańsku (stoisko C03) w środę 22 września 2021 o godzinie 15:30.

Partnerzy


Partnerzy i patroni

Media

Organizatorzy