Laureaci 2015


W dniu 22.09.2015 podczas uroczystej Gali Targów TRAKO 2015 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku wręczone zostały nagrody Laureatom Konkursu "Firma Kolejowa Odpowiedzialna Społecznie":

I nagroda ex aequo w kategorii „Firmy Duże” dla Axtone SA
I nagroda ex aequo w kategorii „Firmy Duże” dla PKP Energetyka SA
I nagroda w kategorii „Firmy Średnie” dla Enika Sp. z o.o.
Wyróżnienie otrzymała firma Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.

Konkurs miał na celu popularyzację idei biznesu społecznie odpowiedzialnego wśród środowiska kolejowego i współpracującego z instytucjami kolejowymi. Zgłoszenia od uczestników z różnych dziedzin związanych z kolejnictwem były bardzo cenne i pokazujące prawdziwe zaangażowanie.

Organizatorzy Konkursu to ASTE Sp. z o.o. – spółka od wielu lat udzielająca się społecznie, oraz Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego w Polsce.