Laureaci 2017


Dnia 12.09.2017 jury wyłoniło laureatów konkursu – Społecznie Odpowiedzialna Kolejowa Firma Roku. Nadesłane aplikacje pokazały, że dobre praktyki już wpisały się w strategię działania firm kolejowych. Jury przyznało trzy równorzędne nagrody dla firm:

DB Cargo Polska SA - za angażowanie pracowników w działania społeczne oraz wzorowy sposób komunikacji;
Koleje Dolnośląskie SA - za wielość, różnorodność i jakość działań dla społeczności lokalnej;
Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. - za wyjątkową dostępność oferty przewozowej dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz znakomitą komunikację społeczną.

Nagrody w postaci honorowych statuetek oraz sesji consultingu w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu przyznano wszystkim laureatom.

Wręczenie nagród dla laureatów nastąpiło na Uroczystej Gali Trako 26.09.2017. Zaś 27.09 organizatorzy konkursu SIRTS i ASTE zaprosili wszystkich partnerów konkursu i uczestników na wręczenie dyplomów i podziękowań na stoisku TRAKO.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłane zgłoszenia i formularze.

Bardzo cieszy fakt, że dobre praktyki wpisują się w świadomość nie tylko pracodawców ale również pracowników, lokalnej społeczności i organizacji samorządowych. Chcielibyśmy wspólnie rozwijać te działania i za dobrymi przykładami laureatów – zachęcić innych.

Partnerzy

Dziękujemy wszystkim organizatorom i partnerom konkursu za pomoc w ocenie prac oraz szerzenie informacji o konkursie i idei CSR.


Partnerzy i patroni

MediaOrganizatorzy